Quy định về nước thải chăn nuôi sử dụng trong trồng trọt

Được Bộ NN-PTNT giao việc soạn thảo và xây dựng QCVN về xử lý nước thải chăn nuôi sử dụng trong các hoạt động trồng trọt. Dự án đã được Cục Bảo vệ thực vật hoàn thành có bản về mặt kỹ thuật, tuy vậy, dự thảo này lại đang gặp phải khó khăn trong việc áp…

Tiêu chuẩn môi trường với nguồn nước thải chăn nuôi sử dụng làm phân bón

guồn nước thải chăn nuôi là một trong những nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng và là nguồn lợi to lớn về kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định nào cụ thể dành riêng cho việc sử dụng nước thải của ngành chăn nuôi để làm phân bón cho…

0913 505 446
chat-active-icon
chat-active-icon