Để tăng cường hiệu quả sử dụng Hầm bể Biogas. Công ty đã cung cấp thiết bị chuyên dụng sử dụng cho hầm bể Biogas như: Máy phát điện chạy bằng Biogas, nồi cơm, đèn chiếu sáng, bếp Biogas, đèn sưởi, bình nóng lạnh….