Quy định về nước thải chăn nuôi sử dụng trong trồng trọt

Được Bộ NN-PTNT giao việc soạn thảo và xây dựng QCVN về xử lý nước thải...

Hội nghị tuyên truyền và phổ biến luật chăn nuôi

Sáng ngày 14/5, Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền...

Tiêu chuẩn môi trường với nguồn nước thải chăn nuôi sử dụng làm phân bón

guồn nước thải chăn nuôi là một trong những nguồn phân bón hữu cơ cho...

Những yếu tố góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên

Môi trường tự nhiên là tài sản quý giá nhất của toàn nhân loại. Là...

0913 505 446
chat-active-icon
chat-active-icon