Mô tả chi tiết

Nước thải và chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh hoạt của con người dưới dạng chất hữu cơ sẽ bị phân hủy nhanh trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

– Bốc mùi hôi thối lam ô nhiễm không khí

– Ngấm xuống lòng đất làm ô nhiễm nguồn nước đất đai

– Ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khoẻ môi trường sinh thái con người

– Nếu biết thu gom và xử lý chất thải có hại

– biến chúng thành nguồn năng lượng hữu ích phục vụ đời sống sinh hoạt con người

Công nghệ sản xuất khí sinh học (Hay còn gọi là Biogas)

Xử lý chất thải trong chăn nuôi

Xử lý chất thải, nước thải của lò mổ

Xử lý chất thải, nước thải của lò mổ

Xử lý chất thải sinh hoạt đời sống con người

Chuồng trại gây ô nhiễm môi trường

Biogas là gì ?  là một hỗn hợp khí có thể đốt cháy, nó được sinh ra từ sự phân hủy những hợp chất hữu cơ do tác dụng của vi khuẩn trong MT yếm khí, trong đó thành phần chủ yếu là khí Metan (CH4).

* Nguồn năng lượng tái tạo của khí sinh học này có thể dùng để đun nấu, thắp sáng, phát điện thay thế một phần cho củi than, điện, dầu hỏa, gas…